Litteraturliste.

Følgende materiale har jeg anvendt til min danskopgave. 

Primær litteratur:

 

Panduro, Leif: De uanstændige 1. Udgave, 4. Oplag, Hasselsbalchs forlag 1963

Panduro, Leif: Fern fra Danmark Gyldendals Bogklub 1963

Panduro, Leif: Fejltagelsen                    2. Udgave, 3. Tranebogsoplag, Gyldendal 1964

Panduro, Leif: Den gale mand 1. Udgave, 1. Oplag, Forlaget Gyldendal 1965

Panduro, Leif: Amatørerne, Gyldendals Bogklub 1972

Panduro, Leif: Tur i natten, Sælsomme fortællinger ved Ole Storm, Lademann, Kbh. 1981

 

Sekundær litteratur

 

Bredsdorff, Thomas: Sære fortællere, Gyldendal Kbh. 1967

Elbrønd-Bek,Bo: En tragisk klovn,1989

Hammerich, Paul (red.): Panduros verden, Forum Kbh. 1977

Hesselaa, Birgitte: Leif Panduro , Borgens Billigbogs bibliotek 3 2, 1976

Hesselaa, Birgitte: Landesorg , Kritik nr. 42, Fremad 1977

Holmgaard, Jørgen: Det indeklemte oprør Om Leif Panduros romaner, Linier i nordisk prosa,

1977

Jørgensen, John Chr.: Leif Panduro – Hvilken virkelighed,Gyldenda11977

Jørgensen, John Chr.: Leif Panduro - en biografi , Gyldendal, Kbh. 1987

Kistrup, Jens: Leif Panduro , Danske digtere i det 20. århundrede Bind 111, Gads forlag 1966

Laing, R.D.: Oplevelsens politik og paradisfuglen, Rhodos 1969

Laing, R.D. :Det spaltede selv, Jørgen Paludans forlag 1970

Leide, Folmer: Galskabens strategier, Hans Reitzels Forlag, Kbh. 1985

Møllehave, Johannes: Leif Panduro , Danske digtere IV, 1982

Schou, Søren: Dansk realisme 1960-75 , Forlaget Medusa, Kbh. 1976

Skøt, Ib : Panduro som romanforfatter, Borgens Verden 1990

Svendsen, Hanne Marie: Romanens veje , Rasmus Fischers forlag, Kbh.  K, 1966

Sørensen, Lise: Mands- og moderhjerte , Gyldendal 1969

Terp, Knud: Panduros gennembrudsromaner 20 år efter, Jydske tidende 1983 -10-07

Thranholm, Mads: Det ufri sinds frisind Romanens som offentlighedsform 1977 (side 59-85)

Thorbjørnsen, Lis: I buret om Leif Panduros forfatterskab , Kirkens Verden XIV, 1972

Tiemroth, Jørgen E. : Panduro - tredivernes drøm, Vintens Forlag Kbh, 1977

Undervisningsministeret : Dansk – Faghæftet 1 ,1995

Wamberg, Bodil: Det ubetænksomme samfund og den syge kærlighed , Kritik, nr. 40, 1976.

Wamberg, Bodil: Den gale kærlighed – motiver i Leif Panduros forfatterskab ,Gyldendal 1978

Wamberg, Bodil: Den gale kærlighed , Gyldendal 1978

Aasted, Lisbeth m.fl. : Et ordentlig kaos - tekster af Leif Panduro, forlaget Systime a/s 1994